Mieszanki kolorowe

Produkujemy kolorowe mieszanki w technologii „na gorąco” do cienkich warstw ścieralnych nawierzchni dla ruchu lekkiego, takich jak:

  • ścieżki rowerowe
  • pasy dróg ratowniczych
  • alejki parkowe
  • ciągi piesze
  • place zabaw
  • boiska sportowe

Zaletami stosowania kolorowych mieszanek sa:

Estetyka –

Stosowanie kolorowych nawierzchni może stać się atrakcyjnym narzędziem w rękach projektantów i architektów organizujących przestrzeń miejską i drogową.

Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu – 

Separacja ruchu rowerowego i pieszego. Kontrast kolorystyczny pozwala na projektowanie ścieżek rowerowych np. w ciągu istniejącej nawierzchni ulicy drogi, diametralnie zwiększając widoczność organizacji ruchu w porównaniu do standardowego (białego) oznakowania poziomego.

Komfort jazdy – 

Zwiększenie komfortu jazdy pojazdów w tym rowerów w porównaniu z nawierzchnią z kostki betonowej