Mieszanki mineralno – asfaltowe na gorąco

Od 2005 roku eksploatujemy  nowoczesną wytwórnię mieszanek mineralno – asfaltowych Magnum firmy Ermont o wydajności 240 t/h. posadowioną na terenie Kopalni Diabazu Niedźwiedzia Góra w Tenczynku koło Krzeszowic. 
Produkujemy  mieszanki mineralno – asfaltowe  wszelkiego typu oraz produkty specjalne dla dużej grupy odbiorców zewnętrznych.

Nasz proces produkcyjny spełnia wymagania Zakładowej Kontroli Produkcji, a gotowe produkty odpowiadają wymaganiom obowiązujących norm i wytycznych technicznych.
Dobre połączenie komunikacyjne (DK 79, autostrada A4) pozwala na sprawny transport naszych produktów do miejsca ich wbudowania.
Cenieni jesteśmy za wysoką jakość MMA i elastyczność w organizacji produkcji.

Specjalizujemy się w produkcji:
– AC dla warstw ścieralnych, wiążących, podbudowy
– AC WMS
– asfaltu lanego MA na obiekty mostowe
– SMA