Wykonawstwo robót drogowych

Posiadamy zasoby ludzkie i sprzętowe do realizacji zadań z zakresu:

  • budowy, modernizacji, remontów dróg i ulic w technologii mieszanek mineralno asfaltowych na gorąco
  • remontów cząstkowych nawierzchni w technologii mieszanek mineralno asfaltowych na gorąco i zimno
  • budowy ścieżek rowerowych, ciągów pieszych w technologii mieszanek kolorowych,
  • robót brukarskich