Kontakt

Add Asfalt Sp. z o.o.

ul. Mrozowa 5, 31-752 Kraków

tel. 12 684 22 31

e-mail: addasfalt@onet.pl

Add Asfalt, ul. Mrozowa 5, Kraków 31-752 - Przedsiębiorstwo, Firma, numer telefonu, NIP: 6782937993
Powered by Targeo® | AutoMapa®

Zakład Produkcyjny:

Wytwórnia Mieszanek Mineralno – Asfaltowych na terenie Kopalni Diabazu
Niedźwiedzia Góra w Tenczynku k/Krzeszowic
30-067 Tenczynek