Firma ADD ASFALT Sp. z o.o. jest Spółką produkcyjno wykonawczą działającą w branży drogowej.

Od 2005 roku eksploatujemy nowoczesną wytwórnię mieszanek mineralno asfaltowych Magnum firmy Ermont o wydajności 240 t/h. posadowioną na terenie Kopalni Diabazu Niedźwiedzia Góra w Tenczynku koło Krzeszowic.

Produkujemy mieszanki mineralno asfaltowe wszelkiego typu oraz produkty specjalne dla dużej grupy odbiorców zewnętrznych . Nasz proces produkcyjny spełnia wymagania Zakładowej Kontroli produkcji a gotowe produkty odpowiadają wymaganiom obowiązujących norm i wytycznych technicznych.


Specjalizujemy się w produkcji:
  • betonów asfaltowych AC , AC WMS , SMA
  • asfaltu lanego MA na obiekty mostowe
  • mieszanki mineralno asfaltowej na zimno do remontów cząstkowych.
  • mieszanek kolorowych na bazie lepiszcza bezbarwnego ADD COLOR

Posiadamy zasoby ludzkie i sprzętowe do wykonywania robót drogowych